Bøger, som nævner Retsplejeloven § 577

Misligholdelsesauktion

- Side 140 -

Opfylder auktionskøber ikke auktionsvilkårene, kan alle helt eller delvist dækkede rettighedshavere ved auktionen kræve misligholdelsesauktion, jf. retsplejelovens § 577. For en anmodning om afholdelse af misligholdelsesauktion skal der betales ny retsafgift.

Læs på JurabibliotekTil stk. 1. Retsafgift efter hammerslag

- Side 141 -

...der er anmodet om en anden auktion, eller at anden auktion er afsluttet med eller uden overbud i forhold til første auktion. Efter retsplejelovens § 577, stk. 2, kan der afholdes flere auktioner end to, hvis fogedretten finder, at ganske særlige omstændigheder taler herfor. I så fald forfalder retsafgiften ved afslutningen af denne sidste auktion.

Læs på Jurabibliotek