Bøger, som nævner Retsplejeloven § 577

Misligholdelsesbeføjelserne

- Side 235 -

Der kan ikke kræves ny auktionauktion:misligholdelsesauktion efter eventuel 2. auktion, medmindre det er en misligholdelsesauktion, jf. retsplejelovens § 577, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek