Bøger, som nævner Ophavsretsloven § 65

Bemærk, at § 65 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 65, om det har en betydning.

Særligt om onlinedelingstjenester

- Side 106 -

...at foretage en overføring til (eller tilrådighedsstillelse for) almenheden af frembringelser, der er beskyttet som værker efter OHL § 1 eller beskyttet efter OHL §§ 65-71, når disse uploades af brugerne af platformen. Platformsudbydere vil således (på visse betingelser) i realiteten kunne gøres direkte ansvarlige for brugernes brud på ophavsretten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 107 -

Endvidere rummer § 52 c, stk. 10, en særlig parodiregel, der lovliggør upload på delingsplatforme af værker og frembringelser beskyttet efter OHL §§ 65-71, når det sker med henblik på karikatur, parodi eller pastiche.

Læs på JurabibliotekRettens overgang

- Side 143 -

...indbyrdes forhold må producenten her sikre sig sin råderet ved særlig aftale med eventuelle (med)ophavsmænd. Bestemmelsen finder i øvrigt ikke anvendelse på bl.a. allerede eksisterende værker (f.eks. den filmatiserede roman) eller filmens hovedinstruktør, jf. § 58, stk. 2. Producenten har selvstændige rettigheder til filmoptagelserne efter OHL § 67.

Læs på JurabibliotekNærtstående og supplerende rettigheder

- Side 144 -

...udsendelser (§ 69), udgivere af pressepublikationer (§ 69 a), fremstillere af fotografiske billeder (OHL § 70), fremstillere af kataloger, databaser m.v. (OHL § 71) og pressemeddelelser fra udenlandske bureauer eller korrespondenter (§ 72). Til §§ 65 og 66 knytter sig en regel om fremførelsesvederlag ved brug af lydoptagelser i radio og tv m.v. (OHL § 68).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 145 -

...sidste må f.eks. antages at udelukke ren oplæsning af en tekst uden nogen selvstændig »fortolkning« af teksten. Det sidste kan også formuleres som et krav om en vis »præstationshøjde« – hvilket lige så lidt som begrebet »værkshøjde« må forstås som et »kvalitetskrav«. Der vil typisk være tale om »sceniske« musik-, skuespil- eller dansepræstationer.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...6, er opregnet en række henvisninger til forskellige bestemmelser i OHL kapitel 1-3, som skal finde tilsvarende anvendelse her – bl.a. en hel del af lånereglerne i OHL kapitel 2. 136 136. For aftaler om indspilning af film, rummer OHL § 65, stk. 5, en særlig formodningsregel vedrørende retten til udlejning af filmen, sml. ovenfor pkt. 3.6 in fine.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 146 -

...tvangslicens. Hverken § 66 eller § 68, stk. 4, er til hinder for, at en udgivet lydoptagelse anvendes i en ny billedmæssig sammenhæng, f.eks. som underlægningsmusik til et nyt filmværk, jf. U 2003.280 H og U 2003.284 H samt hertil Hanne Kirk Deichmann i NIR 2003, p. 470 ff. Retten administreres af »Gramex«, jf. § 68, stk. 2, 2. pkt., samt ovenfor pkt. 3.1.5.

Læs på JurabibliotekGyldighedstiden

- Side 153 -

For udøvende kunstneres og producenters rettigheder til lydindspilninger (musik, lydbøger m.v.) blev beskyttelsestiden i 2013 udvidet fra 50 til 70 år fra første udgivelse eller offentliggørelse, jf. OHL § 65, stk. 4, og § 66, stk. 1.

Læs på JurabibliotekInddragelse og tilintetgørelse m.v.

- Side 440 -

...frembringelser, der er beskyttet efter OHL §§ 65-71. Reglen gælder således ikke for ulovlige tekniske foranstaltninger omfattet af OHL §§ 75 b-75 c, der dog – ligesom andre krænkende genstande – vil kunne konfiskeres efter strfl. § 75. I U 1997.503 Ø og U 2006.2463 V blev nogle ophavsretskrænkende kopier konfiskeret med hjemmel i strfl. § 75, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek