Bøger, som nævner Ophavsretsloven § 65

Bemærk, at § 65 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 65, om det har en betydning.

Fildeling

- Side 246 -

...52 c, stk. 1, en udbyder af en informationssamfundstjeneste, der har som hovedformål eller som et af sine hovedformål at lagre og give almenheden adgang til en stor mængde værker eller frembringelser beskyttet efter OHL §§ 65-71, som uploades af dens brugere, og som den organiserer og promoverer med det formål at opnå direkte eller indirekte profit.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...OHL §§ 65-71, når disse uploades af onlineindholdsdelingstjenestens brugere. En udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste skal søge at opnå tilladelse fra rettighedshaverne til brug af rettigheder i henhold til 1. pkt., medmindre rettighedshaverne ikke ønsker at give en sådan tilladelse. Hvis der ikke er givet tilladelse, finder stk. 4 anvendelse.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 248 -

Efter OHL § 52 c, stk. 10, må brugere af onlineindholdsdelingstjenester uploade og stille brugergenereret indhold, der indeholder værker og frembringelser beskyttet efter OHL §§ 65-71, til rådighed på onlineindholdsdelingstjenesterne, når dette sker med henblik på karikatur, parodi eller pastiche.

Læs på Jurabibliotek