Bøger, som nævner Ophavsretsloven § 65

Bemærk, at § 65 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 65, om det har en betydning.

Naborettigheder

- Side 171 -

...kommentarer, 6. udgave, s. 698. og for fotografiretten, jf. § 70. Uanset at det ikke direkte fremgår af lovbestemmelserne, vil ophavsretslovens § 61, stk. 1 – om at arvelovens almindelige regler er gældende – dog også gælde for andre naborettigheder, i og med at disse betragtes som almindelige formuerettigheder. 172 172. Jf. betænkning 1197/1990, s. 48.

Læs på Jurabibliotek