Bøger, som nævner Ophavsretsloven § 65

Bemærk, at § 65 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 65, om det har en betydning.

Lovens anvendelse på sportspræstationer

- Side 418 -

...kunstners fremførelse af et litterært eller kunstnerisk værk ikke uden kunstnerens samtykke må 1) optages på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive det, eller 2) gøres tilgængeligt for almenheden. Lovens beskyttelse af udøvende kunstnere forudsætter således, at der er tale om fremførelse af et kunstnerisk eller litterært værk, jf. lovens § 1.

Læs på Jurabibliotek