14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Københavns frihavn § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om københavns frihavn og bygger på lov nr. 141 af 31. marts 1960. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ved den i § 2 omhandlede koncession skal det fastsættes,

  • 1) at koncession på frihavnsvirksomheden gives for et tidsrum af 40 år ad gangen, og således at koncessionen løber videre for yderligere 40 år, såfremt ministeren eller koncessionshaveren ikke senest 5 år før en sådan periodes udløb opsiger koncessionen til ophør,

  • 2) at koncessionshaverens optagelse af lån og udlejning af arealer på længere åremål end 15 år samt afhændelse og pantsætning af faste ejendomme kræver godkendelse af ministeren for offentlige arbejder, hvilke bestemmelser dog kan lempes af ministeren, såfremt Udviklingsselskabet By & Havn I/S er koncessionshaver, samt

  • 3) at koncessionshaveren ikke uden samtykke fra ministeren og Udviklingsselskabet By & Havn I/S kan tillade andre inden for frihavnens område at udføre nogen del af de under frihavnsvirksomheden faldende opgaver, som de er beskrevet i § 3.

•••
profile photo
Profilside