14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Københavns frihavn § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om københavns frihavn og bygger på lov nr. 141 af 31. marts 1960. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Frihavnsvirksomheden omfatter opførelse og drift af pakhuse, skure samt andre bygninger, opstilling og drift af kraner og andet laste- og lossemateriel, anlæg og drift af jernbanespor og befæstelse m.v. af kajgader og pladser til godsoplægning og transport samt udførelse af alt arbejde med hensyn til losning og lastning ombord og i land, derunder alt arbejde i forbindelse med ind- og udlevering til og fra koncessionshaverens pakhuse og pladser.

•••

Stk. 2 Ministeren kan kun med tilslutning fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S og efter forhandling med finansministeren lade en koncession i henhold til § 2 omfatte enkelte af de i nærværende paragrafs 1. stk. angivne opgaver.

•••

Stk. 3 I koncessionstiden kan der ikke uden koncessionshaverens samtykke gives andre koncession på udførelse af frihavnsvirksomhed inden for hovedstadskommunernes område.

•••
profile photo
Profilside