Lov om kapitelstakster

Denne konsoliderede version af lov om kapitelstakster er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 592 af 12. december 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1659 af 14. december 2015

§ 1

Danmarks Statistik beregner hvert år kapitelstakster for byg og hvede.

Stk. 2 Kapitelstaksterne beregnes på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn, som et gennemsnit af de salgspriser, landmændene har opnået ved salg i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december det pågældende år for tør og renset byg og hvede leveret frit på vogn og afhentet på eller ved landmandens ejendom.

§ 2

Kapitelstaksterne beregnes for følgende områder:

  • 1) Sjælland med omliggende øer,

  • 2) Lolland-Falster med omliggende øer,

  • 3) Bornholm,

  • 4) Fyn med omliggende øer,

  • 5) Sønderjylland,

  • 6) Østjylland,

  • 7) Vestjylland,

  • 8) Nordjylland og

  • 9) hele landet.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1985.

Stk. 2 Lov nr. 179 af 28. april 1971 om fastsættelse af kapitelstakster ophæves.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.