Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 08. maj 2013

De kunstneriske dimensioner af arkitektur
§ 3

Statens Kunstfond kan yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Støtten kan ydes til

  • 1) arkitekter,

  • 2) præmiering af arkitektoniske værker,

  • 3) projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur,

  • 4) internationale aktiviteter,

  • 5) formidling og

  • 6) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.