Bøger, som nævner Autorisationsloven § 24

Pligt til at føre journal

- Side 171 -

...jf. § 24, stk. 1, i autorisationsloven. Dette gælder også, selvom sundhedspersonen erkender, at en tilførsel til journalen er fejlagtig, f.eks. hvis sundhedspersonen ved en fejl har angivet en urigtig diagnose i journalen. Hvis journalen skal rettes, skal det i stedet ske ved at tilføje ny tekst, således at den oprindelige tekst fortsat kan læses.

Læs på Jurabibliotek