Bøger, som nævner Autorisationsloven § 24

Sundhedsretten

- Side 84 -

...jf. autorisationslovens § 17, pligten til at føre journal, jf. autorisationslovens §§ 21-25 og journalføringsbekendtgørelsen, 48 48. Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021. og tilsynet med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationslovens § 5, gælder almindeligt og dermed også i psykiatrien.

Læs på Jurabibliotek