Bøger, som nævner Autorisationsloven § 24

Bemærk, at § 24 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 24, om det har en betydning.

Faktisk forvaltningsvirksomhed

- Side 241 -

Som et andet eksempel, der falder uden for forvaltningsloven, kan nævnes journalføring, jf. autorisationslovens §§ 21-25, jf. bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006. Det samme gælder rådgivning og vejledning, f.eks. som led i forebyggende behandling, jf. ovenfor 4.4.2 og 4.4.3.

Læs på Jurabibliotek