Bøger, som nævner Autorisationsloven § 24

Rettelser, opbevaring og overdragelse

- Side 133 -

...indebærer, at der skal rettes op på fejl og mangler ved tilføjelser og ikke ved sletning. I en elektronisk patientjournal skal den oprindelige version af de oplysninger, der er ændret ved at rette eller tilføje, fortsat være tilgængelig, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 14, stk. 3. Dette gælder, selvom der er tale om en grov fejl, f.eks. hvis en borger

Læs på Jurabibliotek