Replik

Definition af replik

Betegnelsen replik benyttes dels om det processkrift, som er sagsøgers skriftlige svar på sagsøgtes svarskrift som led i forberedelsen af en civil retssag, jf. retsplejelovens § 355, stk. 2, dels om sagsøgers mundtlige bemærkninger til sagsøgtes procedure under hovedforhandlingen i en civil retssag, jf. retsplejelovens § 365, stk. 2.