Svarskrift

Definition af svarskrift

Svarskriftet er det processkrift i en civil retssag, hvormed sagsøgte skriftligt besvarer sagsøgers stævning. Normalt giver retten sagsøgte en frist på 2 uger til at afgive sit svarskrift, jf. retsplejelovens § 351. Svarskriftet skal blandt andet indeholde sagsøgtes påstand, angivelse af eventuelle modkrav, sagsøgtes fremstilling af de faktiske forhold, og angivelse af sagsøgtes anbringender, jf. § 351, stk. 2.

Såfremt sagsøgte undlader at indgive svarskrift rettidigt, kan det få udeblivelsesvirkning, jf. retsplejelovens § 352.