Processkrift

Definition af processkrift

Processkrifter er en fælles betegnelse for de skriftlige dokumenter, som parterne i en civil sag udveksler som led i sagens forberedelse, jf. retsplelelovens kapitel 33, med det formål at oplyse hinanden og retten og de påstande og anbringender, de gør gældende, og de faktiske omstændigheder, som påstandende begrundes i.

Processkrifterne består af sagsøgers stævning, sagsøgtes svarskrift, og eventuelle yderligere processkrifter i form af sagsøgers replik, sagsøgtes duplik, sagsøgers processkrift 1, sagsøgtes processkrift A, sagsøgers processkrift 2, sagsøgtes processkrift B, og så fremdeles.