Sagsøgte

Definition af sagsøgte

Sagsøgte er den eller de fysiske eller juridiske personer, som bliver sagsøgt af en eller flere sagsøgere i en civil retssag. 

Betegnelsen sagsøgte anvendes typisk kun i første instans. I appelinstansen anvendes betegnelsen appelindstævnte.

Sagsøgte er synonymt med "sagvolder" - en betegnelse der fortsat findes i ældre lovgivning, men som ikke anvendes længere i praksis.

Sagsøgte kan vælge at lade sig repræsentere af en advokat eller at repræsentere sig selv, jf. retsplejelovens § 259.

I straffesager anvender man ikke betegnelsen sagsøgte.