Sagvolder

Definition af sagvolder

Sagvolder er det samme som sagsøgte, altså en eller flere personer, som sagsøges i en civil retssag.

Betegnelsen findes staidg i ældre lovgivning, se f.eks. retsplejelovens §§ 255, 258 og 259. I det praktiske retsliv anvendes betegnelsen dog ikke længere.