Sagsøger

Definition af sagsøger

Sagsøger er den fysiske eller juridiske person, som indleder en civil retssag mod en eller flere andre parter, sagsøgte. Der kan også være flere sagsøgere i samme sag.

Betegnelsen sagsøger anvendes typisk kun i første instans. I appelinstansen anvendes betegnelsen appellanten.

Sagsøger kan vælge at lade sig repræsentere af en advokat eller at repræsentere sig selv, jf. retsplejelovens § 259.

I straffesager anvender man ikke betegnelsen sagsøger.