14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 771 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen
Ved indberetning af årsrapport skal virksomhederne anvende den digitale indberetningsløsning Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3 og § 22, stk. 2 og 3, § 23, stk. 2, og § 24.

•••

Stk. 2 Regnskab Basis og Regnskab Special skal tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

•••

Stk. 3 I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden anvende Erhvervsstyrelsens system til system-løsning, jf. dog stk. 4. På www.erst.dk oplyses det, hvordan virksomhederne tilgår system til system-løsningen. De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special i denne bekendtgørelse, gælder tilsvarende for system til system-løsningen.

•••

Stk. 4 System til system-løsningen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:

  • 1) Hvor en årsrapport er omgjort, jf. § 11.

  • 2) Hvor en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indberette et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, jf. § 18, stk. 1.

  • 3) Hvor en modervirksomhed anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indberette en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, jf. § 18, stk. 2.

  • 4) Hvor en modervirksomhed, som udarbejder årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, anvender muligheden efter IFRS 10 for at undlade at udarbejde koncernregnskab, jf. § 18, stk. 3.

  • 5) Hvor en dattervirksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 7 er en mellemstor virksomhed, anvender undtagelsen i lovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, jf. § 18, stk. 4.

  • 6) Hvor en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, har behov for at udvide taksonomien, jf. § 23, stk. 2.

  • 7) Hvor generalforsamlingen har besluttet at ændre resultatdisponeringen, og beslutningen dokumenteres ved et generalforsamlingsreferat.

  • 8) Hvor dato for godkendelse af årsrapporten samt navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan indberettes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indberetning af årsrapporten og ikke som en del af årsrapporten, jf. § 27, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside