14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger
Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger, jf. §§ 13, 18, § 22, stk. 3, § 24 og § 29, stk. 2, kan føre til fristforlængelse, jf. stk. 3, hvis

  • 1) virksomheden har modtaget påkrav om indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens § 150, stk. 2, og

  • 2) virksomheden har været forhindret i at indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfristens udløb på grund af længerevarende IT-problemer i den digitale indberetningsløsning, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, nr. 2, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., som indebærer, at den pågældende indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger af indberetningsløsningerne med henblik på opdatering af løsningerne, som har været annonceret forinden på hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

•••

Stk. 3 Er betingelserne i stk. 1 opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage efter, at løsningen fungerer igen.

•••

Stk. 4 IT-problemer hos virksomheden eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlængelse af påkravsfristen.

•••
profile photo
Profilside