14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 771 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, skal ved indberetning af årsrapporten henvise til eller vedhæfte det pågældende koncernregnskab i en pdf-fil i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Regnskab Basis eller Regnskab Special.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som udarbejder årsregnskab efter IFRS, og som anvender muligheden efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at undlade at udarbejde koncernregnskab. Disse virksomheder skal dog anvende Regnskab Special til indberetning af deres årsrapport, jf. § 13, stk. 4, nr. 4.

•••

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på dattervirksomheder, der anvender årsregnskabslovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder, der i henhold til lovens § 7 er mellemstore virksomheder, kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b. Det første år, de i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte erklæringer afgives, skal årsrapporten være bilagt disse som pdf-filer.

•••
profile photo
Profilside