Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 11

Denne konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1129 af 17. august 2023

§ 11

Afgørelser efter straffuldbyrdelseslovens § 73 om konfiskation af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, og afgørelser efter straffuldbyrdelseslovens § 74 over for afsonere om modregning af erstatningsbeløb, der overstiger det almindelige vederlag, som udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages efter reglerne i henholdsvis konfiskationsbekendtgørelsens § 6 og modregningsbekendtgørelsens § 4.