14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 105 af 30. januar 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Afgørelser efter straffuldbyrdelseslovens § 73 om konfiskation af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, og afgørelser efter straffuldbyrdelseslovens § 74 over for afsonere om modregning af erstatningsbeløb, der overstiger det almindelige vederlag, som udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages efter reglerne i henholdsvis konfiskationsbekendtgørelsens § 6 og modregningsbekendtgørelsens § 4.

•••
profile photo
Profilside