Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1129 af 17. august 2023

Behandlingen af disciplinærsager
§ 4

Hvis overtrædelsen har givet anledning til andre foranstaltninger efter straffuldbyrdelsesloven, bortset fra erstatning og konfiskation, kan der ved valget af disciplinærstraf efter omstændighederne tages hensyn hertil.