14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Disciplinærstrafbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af disciplinærstrafbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 105 af 30. januar 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 I disciplinærsager, hvor der alene er tale om at anvende advarsel eller bøde, kan sagen behandles, uden at den indsatte er til stede, hvis overtrædelsen umiddelbart har kunnet konstateres, eller hvis sagens omstændigheder i øvrigt må anses for fuldt klarlagt. Det er endvidere en forudsætning for at behandle sagen, uden at den indsatte er til stede, at den pågældende ikke ønsker at udtale sig i sagen.

•••

Stk. 2 Den indsatte skal skriftligt underrettes om,

  • 1) hvilken afgørelse kriminalforsorgsområdet agter at træffe, og

  • 2) at den pågældende har adgang til at udtale sig i sagen.

•••
profile photo
Profilside