Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om forsikringsaftaler § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 973 af 24. september 2004

§ 2

I tilfælde, hvor aftalen indgås ved fjernsalg, jf. lovens § 34 a, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 4.