Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om forsikringsaftaler § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 973 af 24. september 2004

§ 1

Forsikringsselskabet skal på papir eller et andet varigt medium give oplysning til forbrugeren om dennes fortrydelsesret i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftalelovens §§ 34 d og 34 f.

Stk. 2 Oplysningen skal gives i:

  • 1) en særlig formular eller

  • 2) aftaledokument, faktura, følgeseddel eller lignende læsbart dokument, der udfærdiges i anledning af den enkelte aftale.

Stk. 3 Oplysning, der gives i de under stk. 2, nr. 2, nævnte dokumenter, skal være tydeligt fremhævet ved f.eks. særlig skrifttype eller på lignende måde.