Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om forsikringsaftaler § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 973 af 24. september 2004

§ 4

Ved afgivelse af oplysning i henhold til §§ 2 og 3 kan forsikringsselskabet anvende en anden tekst end den tekst, der følger af det relevante bilag, hvis forbrugeren herved gives tilsvarende informationer som efter bilaget, og informationerne ikke gives på en mindre tydelig og forståelig måde. Forsikringsselskabet kan dog undlade at medtage tekst, der ikke er relevant for den konkrete aftale.