14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om varmeisolering af ejerlejligheder

Bekendtgørelse nr. 432 af 18. oktober 1979

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om varmeisolering af ejerlejligheder

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 2, litra f, i lov om ejerlejligheder, jfr. lovbekendtgørelse nr. 327 af 9. juli 1979 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Beboelseslejligheder i bygninger, som opdeles i ejerlejligheder i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om ejerlejligheder, skal opfylde kravene i §§ 3-5 til varmeisolering.

§2 Bygningsdele, til hvilke der i denne bekendtgørelse stilles krav om varmeisolering, skal beregnes på grundlag af Dansk Ingeniørforenings »Regler for beregning af bygningers varmetab« (DIF norm 55 eller DS 418). Transmissionstallet k er målt i enheden W/m2 graderC. Tallene i parentes angiver k målt i kcal/m2 h graderC.

§3 Bygningsdele, der skal varmeisoleres i henhold til denne bekendtgørelse, skal være udført på en sådan måde, at varmetabet ikke forøges væsentligt som følge af blæst og fugt. Er varmeisoleringen særlig udsat for vindpåvirkning, skal den være afdækket med vindtæt materiale.

§4 Ydervægge, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum, samt skillevægge, der begrænser de nævnte rum mod sædvanligt kolde rum, skal være udført således, at transmissionstallet k ikke overstiger følgende tal:

Ydervægge med vægt over 100 kg/m2 1,00 (0,85)

Ydervægge af teglsten i bygninger med mere end 2 etager 1,30 (1,10)

Ydervægge med vægt under 100 kg/m2 0,60 (0,50)

Skillevægge mod tagrum som ydervægge

Skillevægge mod sædvanligt uopvarmede rum 2,00 (1,70)


Stk. 2 Gulve, etageadskillelser, lofter og tage, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum mod det fri eller jord eller mod sædvanligt kolde rum, skal være udført således, at transmissionstallet k ikke overstiger følgende tal:

Gulve over ventilerede kryberum 0,60 (0,50)

Etageadskillelser over det fri (portrum og lign.) 0,45 (0,40)

Etageadskillelser mod sædvanligt uopvarmede rum 0,60 (0,50)

Etageadskillelser mod delvis opvarmede rum

(kælderrum med fritliggende varmerør) 0,80 (0,70)

Lofts- og tagkonstruktioner, der begrænser

opvarmede rum 0,45 (0,40)


Stk. 3 Vinduer, glaspartier, altandøre og lignende, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum, skal have termoruder, koblede vinduer, forsatsvinduer eller på anden måde være forsynet med to glaslag med mindst 6 mm glasafstand. Kravene gælder ikke for ventilationsruder og lign., hvis areal er mindre end 500 cm2.

§5 Kravene i § 4, stk. 1 og 2, kan fraviges for ydervægge og skillevægge mod trapperum i køkken og badeværelse, når det overfor bygningsmyndigheden påvises, at beboelseslejlighedens samlede varmetab ikke derved bliver større, end hvis alle bygningsdele opfylder kravene.

Stk. 2 Kravene i § 4, stk. 1 og 2, kan endvidere fraviges andre steder, hvor det af tekniske eller brugsmæssige grunde er uforholdsmæssigt vanskeligt, uforholdsmæssigt kostbart eller uhensigtsmæssigt at opfylde kravene, når det overfor bygningsmyndigheden påvises, at beboelseslejlighedens samlede tab ikke derved bliver større, end hvis alle bygningsdele opfylder kravene.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1980.

profile photo
Profilside