14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 De kommuner, der er omfattet af § 10, afgiver senest 1. januar 2006 til Finansministeriet en oversigt over de af kommunen for oktober måned 2005 afholdte månedlige pensionsudgifter til personer, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af de i § 10 , stk. 1-3, anførte opgaver – med dokumentation på personniveau for, hvilken kommunal forvaltning, institution el. lign., den pågældende tjenestemand er pensioneret fra. Pensionsudgifterne bedes oplyst såvel brutto som efter modregning af indtægter, hidrørende fra en eventuel forsikringsmæssig afdækning af pensionen.

•••

Stk. 2 Senest 1. oktober 2006 afgives en ajourført oversigt over de forventede månedlige pensionsudgifter pr. 1. januar 2007.

•••

Stk. 3 Endvidere afgives senest 1. marts 2006 en liste over de opsatte pensioner, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 1-3, for statslig refusion.

•••
profile photo
Profilside