14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Finansministeriet fastsætter refusionsbeløbene til den i § 10 nævnte refusion på basis af de pågældende kommuners oplysninger om de forventede pensionsudgifter til de i § 10 nævnte pensionsforpligtelser, idet der forudsættes fornøden dokumentation på personniveau for, at den pågældende kommune har afholdt det krævede beløb til tjenestemandspensioner, jf. § 12.

•••

Stk. 2 Refusion efter § 10 sker ved månedlige a’conto-betalinger med en årlig efterregulering, der sker ved, at den enkelte kommune inden udgangen af april måned det efterfølgende år fremlægger en opgørelse over kommunens faktisk afholdte tjenestemandspensionsudgifter vedrørende den i § 10 nævnte personkreds, med revisionspåtegning om, at pensionsudbetalingerne er sket i overensstemmelse med de på området gældende pensionsregler.

•••

Stk. 3 Finansministeriet og de i § 10 nævnte kommuner kan aftale, at refusionskrav vedrørende de tilbageværende tjenestemandspensionsforpligtelser afløses af en på forhånd fastlagt betalingsrække fra staten til kommunerne, der kan være baseret på en kapitalisering af pensionsforpligtelserne.

•••
profile photo
Profilside