14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner vil få statslig refusion af de af kommunen afholdte udgifter til tjenestemandspensioner og opsatte pensioner vedrørende tidligere tjenestemandsansatte, der før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra København, Frederiksberg eller Bornholms Kommuner til en anden myndighed i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Pensionsudgifter vedrørende pensionsforpligtelser, der er afdækket forsikringsmæssigt, refunderes ikke.

•••

Stk. 2 Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner vil få statslig refusion af de af kommunen afholdte udgifter til tjenestemandspensioner og opsatte pensioner vedrørende tidligere tjenestemandsansatte, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 uden for disse kommuner overføres fra amtskommunerne til kommunerne. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder tilsvarende for udgifter til pensionsforpligtelser vedrørende de i § 9, stk. 3, nævnte tjenestemænd.

•••

Stk. 3 En kommune, der pr. 1. januar 2007 overdrager trafikopgaven til et trafikselskab, vil få statslig refusion af de af kommunen afholdte udgifter til tjenestemandspensioner og opsatte pensioner vedrørende tidligere tjenestemandsansatte, som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af trafikopgaven i den pågældende kommune. Stk. 1, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter, medmindre andet følger af de omhandlede bestemmelser, personer, der er overgået til pension eller fratrådt med opsat pension senest 31. december 2006 samt deres efterladte. Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter endvidere udbetalingen af efterindtægt, der er aktualiseret før 1. januar 2007.

•••
profile photo
Profilside