14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 17. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Afgørelser, som Geodatastyrelsen træffer i medfør af bemyndigelsen i § 3, nr. 7, §§ 4 og 6, kan ikke påklages til eller indbringes for energi-, forsynings- og klimaministeren.

•••
profile photo
Profilside