14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 17. February 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Lov om landinspektørvirksomhed
Geodatastyrelsen varetager opgaver og alle administrative beføjelser ifølge lov om landinspektørvirksomhed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Beføjelsen i lovens § 9 til at nedsætte et landinspektørnævn delegeres ikke til Geodatastyrelsen. Landinspektørnævnet nedsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren efter indstilling fra Geodatastyrelsen.

•••
profile photo
Profilside