14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Revisor skal modificere konklusionen i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 2 Modificerer revisor konklusionen efter stk. 1, skal revisor afgive en konklusion med forbehold, afgive en afkræftende konklusion, jf. § 6, stk. 7, eller undlade at udtrykke en konklusion.

•••

Stk. 3 Afgiver revisor en konklusion med forbehold, skal revisor beskrive forholdet i et særskilt afsnit med overskriften: »Grundlag for konklusion med forbehold«, og overskriften efter § 9, stk. 2, ændres til: »Konklusion med forbehold«.

•••

Stk. 4 Afgiver revisor en afkræftende konklusion, skal revisor beskrive forholdet i et særskilt afsnit med overskriften: »Grundlag for afkræftende konklusion«, og overskriften efter § 9, stk. 2, ændres til: »Afkræftende konklusion«.

•••

Stk. 5 Kan revisor ikke udtrykke en konklusion, skal revisor beskrive forholdet i et særskilt afsnit med overskriften: »Grundlag for manglende konklusion«, og overskriften efter § 9, stk. 2, ændres til: »Manglende konklusion«.

•••

Stk. 6 Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde ethvert forhold, der har ført til en modifikation af konklusionen.

•••
profile photo
Profilside