14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1468 af 12. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor fremhæver uden at modificere konklusionen.

•••

Stk. 2 Revisor skal altid oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt oplyses om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal oplyses om overtrædelse af:

  • 1) Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen,

  • 2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller

  • 3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

•••

Stk. 3 Oplysninger efter stk. 1 og 2 må ikke erstatte en modifikation til konklusionen.

•••

Stk. 4 Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Fremhævelse af forhold i regnskabet«. Enhver oplysning efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset indholdet.

•••
profile photo
Profilside