14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En rettergangsfuldmægtig må ikke frasige sig udførelsen af en opgave på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden bistand. Når der i henhold til § 8 foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende risiko herfor, skal rettergangsfuldmægtigen dog udtræde af sagen.

•••
profile photo
Profilside