14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Rettergangsfuldmægtigen skal i relation til repræsentationen af klienten være uafhængig af uvedkommende interesser. En rettergangsfuldmægtig må således ikke påtage sig en sag i tilfælde, hvor den pågældende selv eller dennes nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rettergangsfuldmægtigen eller dennes nærstående samtidig repræsenterer eller tidligere i samme sag har repræsenteret andre, der har en sådan interesse.

•••

Stk. 2 Såfremt de i stk. 1 nævnte omstændigheder opstår eller kommer til rettergangsfuldmægtigens kendskab, efter at den pågældende har påtaget sig at møde som rettergangsfuldmægtig i sagen, er rettergangsfuldmægtigen forpligtet til snarest muligt at gøre klienten bekendt med forholdet og opsige aftalen herom.

•••
profile photo
Profilside