Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007

§ 15

Overtrædelse af §§ 2-13 kan medføre en af de i retsplejelovens § 267 c nævnte reaktioner.