Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af de årlige omkostninger i procent i henhold til lov om kreditaftaler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 970 af 07. december 1992

I medfør af § 16, stk. 3, i lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler, som ændret senest ved lov nr. 284 af 29. april 1992, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Beregningen af de årlige omkostninger i procent, jf. lovens § 9, stk. 1, nr. 4, og § 10, stk. 1, nr. 3, skal foretages i overensstemmelse med den formel, som er optrykt som bilag til loven.

§ 2

De årlige omkostninger i procent skal angives med een decimal.

§ 3

De årlige omkostninger i procent ved forskellige udnyttelser af kontoen, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 3, angives ved henholdsvis 25, 50 og 100% udnyttelse af kontoen.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.