Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af de årlige omkostninger i procent i henhold til lov om kreditaftaler § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 970 af 07. december 1992

§ 1

Beregningen af de årlige omkostninger i procent, jf. lovens § 9, stk. 1, nr. 4, og § 10, stk. 1, nr. 3, skal foretages i overensstemmelse med den formel, som er optrykt som bilag til loven.