Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 77

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1757 af 20. december 2023

Ansættelse med løntilskud i udlandet
§ 77

Til en person omfattet af § 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når

  • 1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,

  • 2) ansættelsen er frivillig for personen,

  • 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog § 70, og

  • 4) den ansatte er sikret hjemrejse.