Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 77

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Ansættelse med løntilskud i udlandet
§ 77

Til en person omfattet af § 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når

  • 1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,

  • 2) ansættelsen er frivillig for personen,

  • 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog § 70, og

  • 4) den ansatte er sikret hjemrejse.