Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

§ 1

Målgrupperne for denne bekendtgørelse er:

 • 1) Personer, som modtager arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 2) Jobparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 4) Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 6) Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

 • 7) Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 9) Personer, der er visiteret til fleksjob eller er visiteret til tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed på grund af en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra fleksjobvisiterede omfattet af nr. 10.

 • 10) Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6.

 • 11) Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 12) Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

 • 13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Interne henvisninger

§ 2, stk. 1 § 4, stk. 1 § 4, stk. 2 § 4, stk. 3 § 4, stk. 4 § 7, stk. 1 § 8, stk. 1 § 8, stk. 1 § 8, stk. 1 § 8, stk. 2 § 9, stk. 1, nr. 1 § 9, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 3 § 9, stk. 1, nr. 4 § 9, stk. 1, nr. 5 § 9, stk. 3 § 11, stk. 1 § 12, stk. 1 § 12, stk. 1 § 14, stk. 1 § 14, stk. 1 § 14, stk. 1 § 14, stk. 1 § 15, stk. 2 § 15, stk. 2 § 15, stk. 2 § 24, stk. 2 § 25, stk. 1, nr. 1 § 27, stk. 2 § 30, stk. 2 § 30, stk. 2 § 30, stk. 2 § 30, stk. 3 § 30, stk. 4 § 31, stk. 1 § 31, stk. 1 § 31, stk. 1 § 31, stk. 1 § 31, stk. 4 § 32, stk. 1 § 32, stk. 1 § 32, stk. 1 § 32, stk. 3 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 1 § 39, stk. 1 § 39, stk. 1 § 40, stk. 1, nr. 2 § 40, stk. 1, nr. 2 § 40, stk. 1, nr. 5 § 41, stk. 1 § 41, stk. 1 § 41, stk. 1 § 41, stk. 1 § 41, stk. 2 § 42, stk. 1 § 43, stk. 1 § 44, stk. 1 § 44, stk. 1 § 44, stk. 1 § 44, stk. 1 § 44, stk. 1 § 44, stk. 2 § 46, stk. 1 § 46, stk. 2 § 46, stk. 2 § 47, stk. 1 § 48, stk. 1 § 48, stk. 1 § 48, stk. 1 § 48, stk. 1 § 48, stk. 2 § 48, stk. 2 § 48, stk. 2 § 49, stk. 1 § 49, stk. 1 § 49, stk. 1 § 49, stk. 1 § 49, stk. 1 § 49, stk. 2 § 49, stk. 3 § 49, stk. 3 § 49, stk. 3 § 50, stk. 1 § 51, stk. 2 § 53, stk. 2 § 55, stk. 1 § 55, stk. 1 § 55, stk. 2 § 56, stk. 2 § 57, stk. 1 § 57, stk. 2 § 57, stk. 2 § 58, stk. 1 § 59, stk. 1 § 60, stk. 3 § 60, stk. 3 § 60, stk. 4 § 61, stk. 1 § 61, stk. 1 § 61, stk. 1 § 61, stk. 1 § 61, stk. 2 § 61, stk. 3 § 61, stk. 3 § 63, stk. 1 § 65, stk. 5 § 65, stk. 5 § 67, stk. 4 § 70, stk. 1 § 70, stk. 1 § 70, stk. 4 § 70, stk. 5 § 70, stk. 5 § 70, stk. 5 § 70, stk. 6 § 71, stk. 1 § 71, stk. 1 § 71, stk. 1 § 71, stk. 1 § 71, stk. 7 § 71, stk. 7 § 71, stk. 7 § 71, stk. 7 § 72, stk. 1 § 73, stk. 1 § 73, stk. 1 § 77, stk. 1 § 78, stk. 1 § 78, stk. 1 § 83, stk. 5 § 83, stk. 5 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 1 § 86, stk. 3 § 86, stk. 3 § 95, stk. 1 § 106, stk. 1 § 107, stk. 1 § 108, stk. 1 § 127, stk. 1 § 131, stk. 1 § 133, stk. 1 § 133, stk. 1 § 133, stk. 1 § 137, stk. 3 § 138, stk. 1 § 139, stk. 1 § 145, stk. 1 § 145, stk. 2 § 146, stk. 1 § 147, stk. 1 § 148, stk. 1 § 149, stk. 1 § 150, stk. 1 § 150, stk. 4 § 150, stk. 5 § 151, stk. 1 § 153, stk. 1 § 154, stk. 1