14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen vejlede om rådighedspligten og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal herunder vejlede om, at et medlem for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal:

  • 1) Være aktivt arbejdssøgende, jf. § 9.

  • 2) Kunne henvises til rimeligt arbejde med dags varsel fra 1. ledige dag.

  • 3) Opretholde kontakten med og møde til samtaler i a-kassen gennem hele ledighedsforløbet.

•••

Stk. 2 A-kassen skal også vejlede om medlemmets pligt til at deltage i kontaktforløbet og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kassen skal herunder vejlede om:

  • 1) Pligten til at opretholde kontakten med og møde til samtaler i jobcenteret og hos anden aktør gennem hele ledighedsforløbet.

  • 2) Pligten til at deltage i tilbud og aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gennem hele ledighedsforløbet.

  • 3) At der gælder de samme regler, hvis et medlem ikke vil medvirke til møder, aktiviteter og tilbud hos en anden aktør, som hos jobcenteret.

  • 4) At jobcenteret skal underrette a-kassen, hvis medlemmet udebliver fra samtaler eller aktiviteter med jobcenteret eller anden aktør, eller hvis medlemmet afslår, udebliver fra eller ophører i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at a-kassen skal træffe afgørelse om de dagpengemæssige konsekvenser af afslaget, udeblivelsen eller ophøret.

•••

Stk. 3 A-kassen skal også vejlede om selvforskyldt ledighed og de sanktioner, der knytter sig hertil.

•••

Stk. 4 A-kassen skal også vejlede om mulighederne for at deltage i jobrettet uddannelse.

•••

Stk. 5 A-kassen skal også vejlede om, at et medlem skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen, herunder om den særlige frist for at indsende attesten, hvis medlemmet har eller får arbejde på nedsat tid med et opsigelsesvarsel og søger om supplerende dagpenge.

•••
profile photo
Profilside