14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen vejlede medlemmet om digitale pligter på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem og om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke overholder pligterne på Jobnet og a-kassens digitale selvbookingsystem, herunder frister, jf. stk. 2-3.

•••

Stk. 2 A-kassen skal vejlede om:

  • 1) Pligten til at gøre sig bekendt med frister for selvbooking på Jobnet og med mødeindkaldelser, tilbud mv. i den offentlige digitale postløsning (borger.dk eller e-Boks) eller i almindelig brevpost.

  • 2) Pligten til selv at booke samtaler med jobcenteret, anden aktør og a-kassen.

  • 3) At medlemmet bliver afmeldt i jobcenteret, hvis medlemmet ikke selv booker en samtale inden for den fastsatte frist.

  • 4) Muligheden for at blive fritaget for pligten til selvbooking.

•••

Stk. 3 A-kassen skal vejlede medlemmet om pligten til at gøre sig bekendt med digital post fra a-kassen.

•••

Stk. 4 A-kassen skal vejlede medlemmet om anmeldelse af sygefravær efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge og anmodning om sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. A-kassen skal vejlede om:

  • 1) At medlemmet skal anmelde sygefravær til a-kassen på første sygefraværsdag, og at sygemeldingen kan ske via registrering på »Min Side« på Jobnet eller ved kontakt til jobcenteret eller a-kassen.

  • 2) At medlemmet tidligst kan få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen.

  • 3) Hvordan og inden for hvilke frister medlemmet skal anmode om sygedagpenge hos kommunen efter sygedagpengelovens § 38.

  • 4) At det kan have konsekvenser for medlemmets ret til sygedagpenge, hvis fristen for at anmelde sygefravær til a-kassen eller fristen for at anmode om sygedagpenge hos kommunen ikke overholdes.

  • 5) At medlemmet skal raskmelde sig på Jobnet, når medlemmet er blevet rask efter at have været sygemeldt i en periode.

•••
profile photo
Profilside