14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rådighed § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Jobsøgning
Et medlem skal søge arbejde, jf. §§ 8 og 9, med henblik på at komme hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse.

•••

Stk. 2 Medlemmet skal være aktiv jobsøgende fra første ledige dag og i hele den periode, medlemmet ønsker at få dagpenge for, herunder i uger hvor medlemmet får supplerende dagpenge, jf. dog §§ 21-24 og 27.

•••

Stk. 3 Medlemmet skal søge job kontinuerligt, herunder under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 4 Medlemmet skal søge opslåede stillinger. Medlemmet skal i øvrigt søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område.

•••

Stk. 5 Medlemmet skal primært søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid.

•••

Stk. 6 Medlemmets jobsøgning skal være realistisk og seriøs.

•••

Stk. 7 Medlemmet skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i »Krav til jobsøgning«.

•••

Stk. 8 Medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør.

•••

Stk. 9 Medlemmet skal søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

•••

Stk. 10 Medlemmet skal løbende registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog.

•••

Stk. 11 Medlemmet skal uploade det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, i joblog.

•••
profile photo
Profilside