14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 A-kassen skal vejlede om pligten til at være aktivt jobsøgende. Vejledningen skal som minimum omfatte:

  • 1) Medlemmet skal aktivt søge rimeligt arbejde med henblik på at komme hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse.

  • 2) Medlemmet skal være aktiv jobsøgende fra første ledige dag og i hele den periode, medlemmet ønsker at få dagpenge for.

  • 3) Medlemmet skal søge job kontinuerligt, herunder under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre jobcenteret har fritaget medlemmet for pligten til at være jobsøgende.

  • 4) Medlemmet skal primært søge opslåede stillinger. Medlemmet skal i øvrigt søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område.

  • 5) Medlemmet skal primært søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid.

  • 6) Medlemmets jobsøgning skal være realistisk og seriøs.

  • 7) Medlemmet skal søge arbejde i hele det område, som medlemmet skal stå til rådighed for, jf. § 9 i bekendtgørelse om rådighed.

•••

Stk. 2 A-kassen skal vejlede om, at der vil blive fastsat nærmere retningslinjer for medlemmets jobsøgning i »Krav til jobsøgning«, jf. § 15.

•••

Stk. 3 A-kassen skal vejlede om, at medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør, og at medlemmet skal søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

•••

Stk. 4 A-kassen skal vejlede om, at medlemmet selv har ansvaret for løbende at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, og at medlemmet skal uploade det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, i joblog.

•••

Stk. 5 A-kassen skal vejlede om, at medlemmet vil blive bedømt på de registrerede jobsøgningsaktiviteter, og at det vil indgå i rådighedsvurderingen af pågældende.

•••
profile photo
Profilside