14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision
For at kunne indstille sig til den i § 1, stk. 3, nævnte egnethedsprøve kræves på tidspunktet for tilmelding dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens § 10, stk. 2, har godkendt den pågældende til aflæggelse af prøven.

•••

Stk. 2 Egnethedsprøven er mundtlig og afholdes to gange om året samtidig med afholdelse af den mundtlige prøve til revisoreksamen.

•••

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til egnethedsprøven indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Indstilling skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år. Erhvervsstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristerne i 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside