Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021

§ 1

Eksamen for statsautoriserede revisorer (revisoreksamen) består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Stk. 2 Særlig prøve, jf. revisorlovens § 9, stk. 3.

Stk. 3 Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, består af en mundtlig prøve.